Anne Stokkebæk
Psykolog og parterapeut

Artikler

Viden om parforholdets psykologi, krise i parforholdet og parterapi kan understøtte parterapien og hjælpe til en positiv forandring mellem jer.

Her er 16 forskellige artikler om parforholdet, krise i parforholdet og parterapi.

En del af artiklerne indeholder også spørgsmål, som I kan tænke over og arbejde med. 

Artiklerne er af forskellig længde. Den længste er på ca. 20 sider og den korteste på ca. 3 sider. I er selvfølgelig velkomne til at printe ud. 

Artiklerne er disse:

 • Parforhold, krise og parterapi
 • Tilknytning
 • Tilknytningsmønstre
 • Negative mønstre
 • Ømme punkter
 • Stop mønstret
 • TRE samtalen
 • Tilgivelse og tillid
 • Sex og kropskontakt
 • Plej parforholdet
 • Spørgsmål tilknytning
 • Os og vi og dig og mig
 • Utroskab
 • Følelser
 • Mentalisering 
 • Kommunikation
 

Kort præsentation af artiklerne

Parforhold, krise og parterapi: Her kan I læse forskellige betragtninger omkring parforhold, krise i parforholdet og parterapi: Bl.a. om tilknytning, om negative mønstre, om anerkendelse, om kendetegn ved det gode og langtidsholdbare parforhold m.m. Artiklen er en slags oversigtsartikel, og dens temaer og emner uddybes nærmere i de andre artikler.

Tilknytning: Her kan I læse om, at jeres parforhold er en tilknytningsrelation, og hvordan jeres oplevelse af utryghed i kontakten mellem jer ligger til grund for jeres problemer og krise i jeres forhold herunder for konflikterne og afstanden.

Tilknytningsmønstre: Her kan I læse om, hvordan oplevelser og erfaringer med tilknytning i jeres opvækst bliver til jeres tilknytningsmønstre, som er jeres særlige måder at møde og være i kontakt med andre mennesker på, bl.a. jeres partner.

Negative mønstre i parforholdet: Her kan I læse om negative samspilsmønstre, som I kommer ind i, når der er en skrøbelighed i den trygge kontakt mellem jer.

Ømme punkter: Her kan I læse om ømme punkter, som er særlige sårbarheder i jer, som både stammer fra tiden før I kendte hinanden og fra jeres tid sammen. I skal lære at få øje på og at tage vare på jeres ømme punkter, så de ikke trækker jer ind i negative mønstre.

Spot og stop mønstrene: Her kan I læse om, hvordan I lærer at spotte og stoppe de negative mønstre og deeskalere konflikter og opløse afstand mellem jer.

Den vigtige TRE samtale: Her kan I læse om vigtigheden i at have samtaler, hvor I træder frem for hinanden som de tilknytningsvæsener I er. Samtaler hvor I hver især rækker ud og fortæller hinanden om jeres største frygt knyttet til den anden og jeres forhold, og hvad I i den forbindelse længes efter. TRE står for tilgængelighed, responsivitet og engagement, som er parforholdets fundament.

Tilgivelse og genopbyggelse af tillid: Her kan I læse om oplevelser af traumer og svigt i jeres forhold og om tilgivelse og genopbygning af tillid.

Sex og kropskontakt: Her kan I læse om sex og kropskontakt, som sammen med tilknytningsbåndet mellem jer og gensidig omsorg, er en vigtig, men også en sårbar del af et parforhold.

At pleje og værne om sit parforhold: Her kan I læse om at bevare forandringerne fra parterapien og om at værne om og pleje jeres parforhold.

Spørgsmål til jeres tilknytningshistorie: Her finder I spørgsmål til jeres oplevelser og erfaringer med tilknytning fra jeres opvækst, som I må interessere jer for, fordi tilknytningserfaringer og oplevelser er brændstoffet i jeres parproblemer og -krise.

Os og vi og dig og mig: Her kan I læse om det vigtige tema, at I både er et par og to individer, og at det er vigtigt at finde en balance mellem os/vi og dig/mig i parforholdet.

Utroskab: Her kan I læse om utroskab, og hvordan det skader jer hver især og jeres forhold, og om at komme videre efter utroskab.

Følelser: Her kan I læse om følelser og deres afgørende betydning for at skabe positive forandringer mellem jer.

Mentalisering: Her kan I læse om den vigtige psykologiske færdighed mentalisering, som handler om at interessere sig for følelser, tanker, ønsker osv., dvs. indre mentale tilstande for at kunne forstå jeres handlinger, dvs. det I siger og gør.

Kommunikation: Her kan I læse om forskellige opmærksomhedspunkter for god kommunikation mellem jer.

Psykolog og professor Sue Johnson som teoretisk fundament 

Ovennævnte artikler bygger især på disse to bøger af Sue Johnson:

 1. “Hold mig. En vejviser til langvarig kærlighed”, Mindspace, 2014.
 2. “Tilknytningsteorien i auktion”, Mindspace, 2019.

 

Sue Johnson er psykolog og professor med speciale i parterapi. Hun er en af verdens førende parterapeuter. Hendes bøger giver et dybt indblik i parforhold og konflikter i parforholdet.

I bogen “Hold mig. En vejviser til langvarig kærlighed”, præsenterer Sue Johnson det, som hun kalder for syv samtaler, som kan skabe positiv forandring i forholdet.

Syv af artiklerne her på hjemmesiden er forkortede udgaver af de syv samtaler fra Sue Johnsons bog. Det drejer sig om disse syv artikler:

 1. Negative mønstre i parforholdet.
 2. Spot og stop de negative mønstre. 
 3. Ømme punkter.
 4. Den vigtige TRE samtale.
 5. Tilgivelse og genopbygning af tillid.
 6. Sex.
 7. At pleje og værne om sit parforhold.

 

Jeg har valg at forkorte i Sue Johnsons syv samtaler for at gøre det mere overskueligt for par at læse og at arbejde med samtalerne.

Psykolog Sarah Daniel om tilknytningsteori

Hjemmesidens artikler om tilknytning bygger på psykolog Sarah Daniels to grundige og anvendelige bøger som tilknytningsteori.

 1. “Relation og fortælling. Tilknytningsmønstre i en behandlingskontekst”. Samfundslitteratur, 2012.
 2. “Tilknytning og omsorgsarbejde. Personlige rødder og faglig Praksis”. Arboreta, 2021. 
 

Litteraturliste til artikelsamlingen:

 • Sue Johnson: Hold mig. En vejviser til langvarig kærlighed. Mindspace, 2014.
 • Sue Johnson: Tilknytningsteorien i auktion. Mindspace, 2019.
 • Sarah Daniel: Tilknytning og omsorgsarbejde. Personlige rødder og faglig Praksis. Arboreta, 2021.
 • Sarah Daniel: Relation og fortælling. Tilknytningsmønstre i en behandlingskontekst. Samfundslitteratur, 2012.
 • Lorrie Brubacher: Emotionsfokuseret parterapi. Trin for trin. Mindspace, 2018.
 • Jacob Mosgård: 100 myter om kærlighed og forelskelse. FADL’s Forlag, 2018
 • Katrine Frøkjær Baunvig: Den eneste ene. Historien om hvordan vi lærte at drømme om den store kærlighed. Gyldendal, 2018.
 • Mattias Stølen Due: Pas på parforholdet. Mens I stadig elsker hinanden. Kristelig Dagblads Forlag, 2015.
 • Jytte Vikkelsø: Derfor forelsker du dig aldrig i den forkerte. Om hvorfor vejen til det liv du længes efter, altid går igennem jeres mest fastlåste konflikter. Gyldendal, 2018.
 • Katrine Axholm: Bare vi ikke skal have tøjet af. Kærlighedshistorier om parforholdets udfordringer. Contentpublishing, 2018.
 • Janne Østergaard Hagelquist: Mentaliseringsguiden. Hans Reitzels Forlag, 2015.
 • Sophie Merrild Juul, Sebastian Simonsen og Sigmund Karterud: Kort og godt om mentalisering. Dansk psykologisk Forlag, 2020.
 • AAI: Voksentilknytningsinterviewet, Adult Attachment Interview: George, Kaplan og Main, 1996. Dansk oversættelse: Rechenbach, Sandros og Daniel, 2016.
 • Steen Rassing: Utroskab. E-bog Saxo, 2020.
 • Steen Rassing og Jette Simon: Parterapi virker. En introduktion til emotionsfokuseret parterapi. I Psykoterapi nr. 3. oktober, 2014.
 • Esther Perel: Hvad utroskab kan lære os om kærlighed. Gyldendal, 2018.
 • Karina Kehlet Lins: Samtalen om sex. Hans Reitzels Forlag, 2018.

 

Anne Stokkebæk. December, 2022.

Psykolog og parterapeut Anne Stokkebæk

Tlf.: 41 59 98 09
E-mail: anne.stokkebaek@gmail.com

Se også min anden hjemmeside

Skip to content