Anne Stokkebæk
Psykolog og parterapeut

Arbejdspapirer
 
Her finder I forskellige arbejdspapirer med spørgsmål, som I kan bruge i arbejdet med jeres parforhold.
Print
Flodmetaforen

Når I har det godt med jer selv og hinanden, er jeres sind kendetegnet ved fleksibilitet, tilpasning, sammenhæng, energi og stabilitet:

  • Fleksibilitet handler bl.a. om, at I kan tage den andens perspektiv.
  • Tilpasning handler bl.a. om, at I kan tilpasse jer til forskellige sammenhænge. Fx tilpasse jer til noget nyt: Se partneren, en sag, situation m.m. med nye øjne.
  • Sammenhæng handler om, at I kan se forbindelser, – røde tråde. ”Nå ja, det er sådan, at det hænger sammen”. ”Jo mere jeg….. jo mere vil han/hun…..”. Eller ”Ud fra hans/hendes perspektiv giver det meget mening, at….”. ” Ud fra mit perspektiv giver det meget mening, at….”.
  • Energi handler om, at I  har overskud, mod og styrke.
  • Stabilitet handler om, at jeres følelser er regulerede ,og I er i balance. 

 

Forestil jer livet som en flod. Når I er trygge, i flow og svømmer rundt i floden i ”livets strøm”, er jeres sind  kendetegnet ved fleksibilitet, tilpasning, sammenhæng, energi og stabilitet. Men hov, så støder I på en sten i ”livets strøm”. I svømmer nu ikke længere rundt , men I hopper op på en af flodens bredder.

Det sker faktisk jævnligt, at vi støder på sten i floden, ”livets strøm”, og hopper op på en af flodens bredder.

Når vi befinder os på bredderne af floden, er vores sind i ubalance: Det vil sige, at vores fleksibilitet, tilpasningsevne, evne til at se sammenhænge, vores energi og stabilitet mangler eller er skrøbelig. 

Der er forskellige former for ubalance og disharmoni i sindet på hver side af floden.

Sindet på den venstre side af floden er logisk og rigidt uden eller med ringe kontakt til følelser. Når man er på den side af floden, minimerer man: ”Hold nu op….”. ”Det betyder ingen ting…”. ”Lad mig være”.

Man søger væk fra kontakt, for at regulere sig selv og komme i balance igen.

Sindet på den højre side af floden er præget af stærke følelser, af overvældelse, nogle gange af et indre kaos. ”Kan du ikke se, at det her bare er fuldstændig…..”. “Jeg kan ikke holde det ud…” “Vi må altså snakke om det her…..”

På denne side af flodens søger man kontakt, for at blive reguleret og komme i balance igen. 

Mange par hopper op på hver sin flodbred, når de støder på sten i ”livets strøm”. Og der står de, og har så svært ved at nå hinanden.

Sindet på den venstre side af floden har brug for at være lidt i fred, brug for at blive kaldt nænsomt og ukritisk til kontakt, når tiden er inde. 

Sindet på den højre side har brug for kontakt, retning og beroligelse. 

Kend dig selv og kend din partner. Ræk ud efter hinanden, anerkend den andens tanker og følelser og forskellige måder at regulere på. Stræk jer for hinanden, så I kan hoppe ned i floden igen. Og atter sammen svømme ud i og rundt i ”livets strøm” med to sind kendetegnet ved fleksibilitet, tilpasning, sammenhæng, energi og stabilitet.

Kilde: Daniel Siegel.

Anne stokkebæk. Januar, 2023.

Psykolog og parterapeut Anne Stokkebæk

Tlf.: 41 59 98 09
E-mail: anne.stokkebaek@gmail.com

Se også min anden hjemmeside

Skip to content