Anne Stokkebæk
Psykolog og parterapeut

Parterapi hos mig 

Tegn på problemer og krise i parforholdet er velkendte: I sidder fast i konflikter uden at komme videre. Det kan være, at I har mange skænderier. Jeres forhold er præget af følelsesmæssig ustabilitet, hvor I det ene øjeblik føler, at det er ok, og det næste øjeblik er dybt frustrerede. Der er afstand mellem jer, I lever måske nærmest parallelle liv. I afviser hinandens ønsker om og tilnærmelser til kontakt, støtte og omsorg. Sexlivet og det fysiske nærvær er næsten fraværende eller måske helt ophørt osv. 

Krise i parforholdet er smertefuldt. Og omvendt gælder det, når I oplever, at der er en tryg kontakt mellem jer. Så er parforholdet et godt sted at være: En tryg base at bevæge sig ud i verden fra og en sikker havn at søge støtte og trøst i, når noget truer, skræmmer eller gør ondt.

Parterapi

Mange problemer i parforholdet kan tages i opløbet. Hvis I over længere perioder bruger mere tid sammen, og er opmærksomme på at være nærværende, at gøre hinanden trygge og at tale konstruktivt sammen om forskelle mellem jer, indbyrdes uoverensstemmelser og udfordringer, kan I nå langt. Men undertiden er kontakten mellem jer blevet utryg og skrøbelig, og kriserne og konflikterne så tilspidsede og fastgroede, og afstanden så stor, at I har brug for hjælp udefra.  

Parterapi kan styrke en tryg kontakt mellem jer, som er parforholdets fundament. Parterapi kan hjælpe jer til en konstruktiv håndtering af konflikter, forskelle og uoverensstemmelser mellem jer og med at genetablere en tryg kontakt, når I har mistet den, hvilket sker jævnligt for mange par.  

En fælles beslutning og et fælles arbejde

Parterapi skal være en gensidig beslutning mellem jer. I må begge på banen og arbejde sammen for den gode sags tjeneste: Samhørighed, nærvær og en tryg kontakt mellem jer. Parterapi er om noget et fælles arbejde, et parløb, hvor parterne både må være klar til og have lyst til at vende blikket indad og se på sig selv og på relationen. 

Jeg kan støtte og vejlede jer i terapien, men I skal selv arbejde videre derhjemme mellem vores konsultationer. Det er meget vigtigt. Det er i tiden mellem terapimøderne, med inspiration fra parterapien, at forandringerne mellem jer finder sted. 

Parterapi hos mig bygger på disse grundsten:
  • En tryg kontakt mellem jer er fundamentet i et godt og varigt parforhold. Krise i parforholdet skyldes, at I har en skrøbelig kontakt, og at I derfor tit ryger ind i nogle negative mønstre, som forstærker konflikterne og afstanden mellem jer.
  • I skal få øje på disse negative mønstre og lære at stoppe jer selv, når I bliver fanget ind i dem, og i stedet rette opmærksomheden mod de sårbare følelser nedenunder, der driver jer ind i mønstrene.
  • Det er i en anerkendende tilgang til hinanden, både i parterapien og især derhjemme i jeres liv sammen, hvor I lytter til hinanden, interesserer jer for og respekterer den andens måde at opleve tingene på, og hvor I rækker ud mod og strækker jer for hinanden, at I finder positive måder at være par på. 
 
Hvem kan jeg hjælpe?

Hvis I allerede har besluttet jer for at blive skilt, og ønsker at få afsluttet forholdet på bedst mulig måde, fx af hensyn til børn og jeres fremtidige samarbejde omkring børnene, er det ikke parterapi, I har brug for, men skilsmisserådgivning. 

Jeg tilbyder parterapi til par, hvor forholdet vakler, og hvor I ønsker at genoprette det. Til par hvor kontakten mellem jer er skrøbelig, som oplever tilbagevendende konflikter og afstand. For par som begge to og sammen vil arbejde på at at genetablere kontakten, når I mister den. Til par som gerne vil forstå, hvorfor tingene går i hårdknude, og som selv vil gøre noget aktivt for at finde konstruktive måder at håndtere forskelligheder og konflikter på og reparere på frustration og smerte. 

Kort og godt tilbyder jeg parterapi til par, som ønsker at arbejde sammen for at gøre deres parforhold til et sted præget af en tryg kontakt til hinanden.

Forskelle, uoverensstemmelser og konflikter mellem jer, som altid vil være der, kan få en anden karakter, når der er et sådant fundament. Så bliver de til konkrete problemer og udfordringer, der skal håndteres og ikke store dramaer mellem jer, der tænder stærke følelser.

Jeg tilbyder også parsamtaler til par, som grundlæggende har det godt sammen, men som har udfordringer og belastninger, som I har svært ved at tackle sammen. Par, som er kommet mere eller mindre på afveje, og som ønsker at komme tilbage på sporet igen.

Hvordan foregår parterapien?

Parterapi starter med en indledende samtale, hvor vi taler om, hvorfor I er kommet, hvad I kommer med, og hvor I ønsker at komme hen.

Efterfølgende kommer I en gang hver for sig, så jeg kan lære jer hver især bedre at kende. Til den individuelle samtale får I mulighed for at uddybe jeres oplevelse af jeres parproblemer. Men især skal vi tale om jeres erfaringer med nære relationer fra jeres opvækst og fra evt. tidligere forhold. Jeres historie fra før I lærte hinanden at kende er meget centrale i jeres parforhold. De er en væsentlig del af brændstoffet i jeres krise og problemer.

Parterapi hos mig tager typisk mellem 7 og 20 gange alt efter problemernes tyngde og kompleksitet.

Det kan hjælpe jer, hvis I under parterapiforløbet også under tiden sætter tid af til at læse artikler her på hjemmesiden. (Se under Artikler, hvor i finder 16 forskellige artikler om parforhold, krise og parterapi). Viden om parforholdets psykologi, om krise i parforholdet og om parterapi kan understøtte parterapien og hjælpe til en positiv forandring mellem jer.

Det er vigtigt, at der ikke er for lang tid mellem vores terapimøder. Mellem 1-2 uger i starten og senere hver 2.-3. uge. For at overholde disse intervaller er det en god ide, at kalendersætte et par tider ad gangen.

Hvis det ikke er realistisk for jer med hyppige og regelmæssige parterapimøder, får I ikke tilstrækkeligt udbytte af parterapien, og så er det bedre at vente til I har mere tid.

Min åbningstid er fra 8.30 til 17.00/17.30. Der er rift om de sene tider, så I må være indstillet på også at komme på andre tider.

Er du der for mig? Tilgængelig, responsiv og engageret?

Når man har krise i parforholdet, handler det næsten altid om, at man er i tvivl om det for parforholdet helt grundlæggende spørgsmål: ”Er du der for mig? Tilgængelig, responssiv og engageret?”

  1. Tilgængelighed handler om oplevelsen af, at man kan nå ind til hinanden og få opmærksomhed.
  2. Responsivitet handler om oplevelsen af, at I reagerer på og udviser opmærksomhed på og interesse for hinandens  følelser. 
  3. Engagement handler om oplevelsen af at blive sat pris på, blive prioriteret og at man ønsker at have hinanden tæt på . 

 

I parterapien får I støtte til sammen at arbejde med at skabe en nærværende og tryg følelsesmæssig kontakt, så I kan svare ja, til spørgsmålet: ”Er du der for mig”? og mærke ja’et inden i.  

Lad jer her til sidst inspirere af denne lille udveksling mellem Grisling og Peter Plys:

Grisling nærmer sig Peter Plys bagfra. ”Plys” hvisker han. ”Ja, Grisling”, svarer Plys. ”Ikke noget”, siger Grisling, og tager Plys’ pote. ”Jeg vil bare være sikker på, at du er der”.

Velkommen til parterapi hos mig, et fælles arbejde for en bevægelse væk fra konflikter og afstand og hen imod en tryg følelsesmæssig kontakt mellem jer.

Anne Stokkebæk. December, 2022.

 

Psykolog og parterapeut Anne Stokkebæk

Tlf.: 41 59 98 09
E-mail: anne.stokkebaek@gmail.com

Se også min anden hjemmeside

Skip to content