Anne Stokkebæk
Psykolog og parterapeut

Print
Plej og værn om jeres parforhold
Denne artikel er en forkortet og redigeret udgave af 7. samtale fra Sue Johnsons bog ”Hold mig. En vejviser til varig kærlighed”.  
 
Vi kan have en drøm om vores parforhold og kærlighed som en klippe, noget urokkeligt, som bare er der. Og sådan kan det også opleves i øjeblikke med en tryg kontakt.
Men som udgangspunkt er det langt mere meningsfuldt at tænke på parforholdet og kærlighed som et bånd, som man må pleje og værne om og udvikle.
 
Et trygt og levende parforhold er noget, I skaber sammen, noget I “gør” sammen. Det opstår og udvikles, når I investerer tid og kræfter i hinanden. At holde parforholdet levende, kærlig varmt og trygt kræver, at vi yder, investerer, plejer og værner. Også når det går godt.
 
I denne artikel kan I læse om at fortsætte med at holde fast i de forandringer, som I har skabt sammen i parterapien. Hvis I ikke bevidst og aktivt holder fast i forandringer, så kan der ske det, at I glider ind i jeres gamle mønstre og vaner, og at de fremskridt I har arbejdet for, vil forsvinde. 
 
Nedenfor præsenteres I for nogle opmærksomhedspunkter, som har til hensigt, at inspirere jer til at fastholde positive forandringer fra parterapien, og til i det hele taget at pleje og værne om og udvikle jeres parforhold. 
 
Kend jeres farlige områder
Alle parforhold har nogle ”farlige” områder, situationer og temaer. Farlige i den forstand, at de let gør jer utrygge og usikre, og skubber jer ind i negative mønstre.
 
Prøv om I kan identificere farlige områder, situationer og temaer i jeres parforhold: Er der nogle særlige områder, situationer og temaer, der næsten altid ender med, at I hvirvles ind i negative mønstre og fx bliver optaget af at finde den skyldige? Særlige områder, situationer og temaer, hvor I let overser hinandens signaler og sårbarhed, hvor I har særligt svært ved at være responssive overfor hinanden? Hvor I enten let bliver kritiske og hårde eller tilbagetrukne og utydelige? 
 
Tal om hvordan I kan forholde jer, når de områder, temaer og situationer dukker op. Hvordan kan I stoppe strømmen af svære følelser, der presser jer ud af balance og ind i negative mønstre? Hvor og hvordan kan I finde veje, som kan føre jer tilbage til en tryg og responsiv kontakt?
Opmærksomhed på positive øjeblikke
Alle par har positive og opbyggelige stunder og oplevelser, som fremmer åbenhed og velvilje, og som tydeliggør jeres oplevelse af den positive indflydelse, som I kan have på hinanden. Også par i krise. Fortæl hinanden om sådanne stunder, specifikke oplevelser og øjeblikke. Anerkend hinanden: “Jeg bliver så tryg, når du……” “Forleden da du/vi…..,da blev jeg så rolig indeni “. 
 
Øjeblikke med dyb kontakt
En stor del af at holde jeres kærlighed i live og værne om jeres forhold er at genkende oplevelser og øjeblikke med en hel særlig dyb kontakt mellem jer og at italesætte og fremhæve dem, så I kan være sammen om dem. I kan måske forstille jer, at I tager et billede af sådanne øjeblikke og oplevelser, ligesom I sikkert gør det i forskellige glædelige og festlige stunder i jeres liv sammen.
 
I øjeblikke med dyb kontakt mellem jer, mærker I rigtigt, hvordan samhørighed, nærvær og følelsesmæssig  tryghed føles. Og I er i kontakt med de måder, hvorpå I kan forandre hinandens verden positivt og dermed jeres parforhold ved hjælp af den styrke, der ligger i jeres tilgængelighed, responsivitet og engagement overfor hinanden.   
 
Hver især bærer I de øjeblikke og oplevelser med dyb kontakt mellem jer, som I har skabt sammen med i jer i jeres krop og sind. Og I glemmer aldrig sådanne øjeblikke, hvor tilgængeligheden, responsiviteten og engagementet mellem jer fremstod skarpt og tydeligt, og føltes stærk og dyb. Disse øjeblikke giver jer en enorm styrke både som individer og som par. De er en modgift mod det svære, der også opstår. Så jo flere af øjeblikke med dyb kontakt og oplevelser af tilgængelighed, responsivitet og engagement mellem jer jo bedre. 
 
Hilseritualer
Mennesker er rituelle væsener. Ritualer er bevidste ceremonier, som vi gentager, og som engagerer os, så vi på en positiv måde bliver optaget af det nuværende øjeblik, og får en oplevelse af forbundethed med hinanden. 
 
Nogle ritualer går igen i alle kulturer. Det gælder blandt andet for hilseritualer, dvs. ritualer omkring genforening og adskillelse, goddag og farvel, godmorgen, godnat osv. Når par er i krise, sker der ofte det, at hilseritualerne glider ud eller bliver meget halvhjertede og utydelige. 
 
Hvilke hilseritualer har I haft engang, som markerer en værdsættelse og bekræftelse af jeres forhold og kontakten mellem jer?
 
Overvej at genoptage hilseritualer, som I har været glade for, og overvej også, om I skal supplere med nogle nye hilseritualer, som markerer jeres samhørighed, nærvær og kontakt og jeres vilje til at udvikle pleje og værne om jeres forhold.   
 
Skab jeres egne samhørighedsritualer
Udover hilseritualer er der mange andre ritualer, der kan hjælpe jer til at få særligt fokus på øjeblikke, tidspunkter og oplevelser, som kan give jer følelsen af at høre sammen, og som kan støtte jeres bevægelse i retning af gode oplevelser af tilgængelighed responsivitet og engagement med hinanden.
 
Nedenfor følger en liste til inspiration til bevidst skabte øjeblikke, som nærer en oplevelse af samhørighed mellem jer. 
 
 • Jævnligt og bevidst at holde om hinanden. Fx når man vågner, lægger sig til at sove, eller “løber ind i hinanden” i køkkenet, gangen, haven osv.  
 • At spise måltider sammen.
 • At skrive små beskeder til hinanden i løbet af dagen.
 • At ringe til hinanden i løbet af dagen. 
 • At gøre en lille god ting hver dag, som giver partneren en oplevelse af at være prioriteret og betydningsfuld, og at man har lyst til at være der for ham eller hende. 
 • At skabe tid og rum omkring at dele personlige ting mellem jer. Tid og rum, som alene er afsat til kontakt mellem jer, og ikke til at løse problemer og praktiske problemer. ”Hvordan har du det?” Lige nu har jeg….” ”Hvordan synes du, at det går det mellem os?”
 • Regelmæssige parforholdsaftener,  – timer, -dage eller -weekender. 
 • At deltage sammen i ting, sammenkomster, udflugter osv. 
 • At have projekter sammen.
 • At dele hobbies. 
 • At lære noget nyt sammen, fx i  undervisnings eller foredragsammenhænge. 
 • At markere mærkedage. Fx årsdage, fødselsdage eller andet. 
 • At anerkende hinanden og jeres forhold både indbyrdes til hinanden og “offentligt”. 
 
Sådanne ritualer har til hensigt at nære en oplevelse af samhørighed og tryg kontakt mellem jer. 
 

Man kan også overveje at have et fotos af sin partner som skærmbillede på sin telefon. Et foto der vækker minder om en oplevelse mellem jer, hvor I oplevede en særlig stærk tilgængelighed, responsivitet og engagement. 

Eller et foto af partneren som barn. Et foto af partneren som barn og for den sags skyld af sig selv som barn, kan tænde en følt oplevelse i jer af det faktum, at I i lighed med alle andre mennesker, er sårbare væsener, der har brug for tryg kontakt til jeres nærmeste.   
Tryghed-først strategien
Som nævnt mange gange i de forskellige artikler: Neden under eller bag jeres tilbagevendende konflikter, uoverensstemmelser og afstand, ligger der tilknytningstemaer, som aktiverer frygt, tristhed og skam. ”Er jeg vigtig for dig?” “Vil du prioritere mig?”  ”Kan jeg regne med dig?” ”Vil du støtte mig?” “Kan du rumme min sårbarhed?” “Synes du, jeg er forkert?” osv.
 
I må hjælpe hinanden med at identificere sådanne tilknytningstemaer og sammen beslutte, hvordan I på forhånd kan tage brodden af dem og de svære følelser, der følger med og bevidst skabe følelsesmæssige tryghed og tillid. Det ville gøre det langt lettere for jer at løse de uoverensstemmelser, konflikter og problemer, som altid vil være der i et forhold, uden at lade sårbare tilknytningstemaer komme i vejen. Det kan man kalde for ”tryghed-først” strategien. 
 
Det giver god mening, at I først tager jer af tilknytningstemaerne og de medfølgende svære følelser, som ligger neden under jeres uenigheder og konflikter, inden I forsøger at finde brugbare løsninger på forskelligheder og uenigheder mellem jer. 
 
En følelsesmæssig tryg kontakt gør både, at I meget nemmere kan være åbne, også selvom I ikke nødvendigvis er enige i de synspunkter, der præsenteres af partneren, og at I kan udtrykke jeres behov og længsler overfor den anden på en blidere og mere konstruktiv måde.
 
I kan kort og godt lettere være responsive, fleksible, tolerere usikkerhed, tænke klart, logisk og sammenhængende og være empatiske overfor hinanden. 
 
Historien om det robuste parforhold
Par i krise er præget af en følelsesmæssige ustabilitet: Det ene øjeblik kan man føle, at det er overvejende ok, det næste øjeblik er man dybt frustreret over afstand,  kritik, bebrejdelser, krav m.m. Den følelsesmæssige ustabilitet kan forvirre fornemmelsen af jeres fælles historie. 
 
Mennesker bruger historier til at skabe mening i deres liv. Vi former og skaber historier, og historierne former skaber os.
 
Når I begynder at blive mere trygge ved hinanden, og når I bevæger jer ind i nye positive måder at skabe kontakt til hinanden på, er det virkningsfuldt at tage de nye gode følelser, oplevelser og reaktioner og integrere dem i en historie, der opsummerer de positive forandringer, der er sket mellem jer. En historie, som man kan kalde for jeres robusthedshistorie.
 
Jeres robusthedshistorie er en historie om, hvordan I let røg ind i og sad fast i negative mønstre, og hvordan I sammen fandt vej og kom ud af de negative mønstre, og skabte en ny oplevelse af samhørighed, nærvær og tryg kontakt. En historie om at tilgive der, hvor I er blevet sårede og reparere og genskabe en tryg kontakt, når den er væk. En historie som også indeholder de vendepunkter, der har været i jeres hidtidige historie som par, hvor samhørigheden, nærværet og den trygge følelsesmæssige kontakt blev stærkere. 
 
Det er en historie, der bevæger sig rundt om det vigtige faktum ved parforhold og kærlighed, at vi har kontakt, mister kontakten genetablerer kontakten med hinanden. Igen og igen. Og at det kan være hårdt arbejde at genetablere kontakten.  
 
Robusthedshistorien giver jer en model af jeres parforhold som en tryg base og sikker havn, som I har opbygget sammen, og som I kan udvikle og bygge videre på og vende tilbage til, når I har brug for det. En positiv model, som I kan gribe om i situationer, hvis I fx har ramt hinandens ømme punkter, og som kan hjælpe jer til at holde fast i kontakten eller genskabe den, og rumme de udfald der kommer, når I bliver sårede, og sammen genskabe kontakten. 
 
Når I flyver igennem skyer, der skaber turbulens inde i jer hver især og mellem jer, når I bliver panikslagne, og reagerer med kritik, bebrejdelser og tilbagetrækning, afvisning, så kan det berolige jer og give jer selvtillid at huske på, hvordan I tidligere har klaret svære situationer, og hvordan I landende igen og genskabte kontakten. 
 
Til formulering af jeres robusthedshistorie kan I lade jer inspirere af nedenstående:
 
 • Prøv at finde tre tillægsord eller billeder, der beskriver jeres forhold, da det var gået i stå midt i utryghed og gentagne negative mønstre.
 • Find frem til et eller et par afgørende øjeblikke, små som store, hvor I så hinanden på en ny måde, mærkede nye følelser og var i stand til at række ud til hinanden. Altså øjeblikke, hvor der blev rykket ved noget i positiv retning, hvor tingene måske begyndte at vende. 
 • Find tre tillægsord, følelser eller billeder, som udtrykker jeres parforhold lige nu.
 • Find en eller et par ting I gør for at holde fast i og styrke jeres kontakt. 
 
Tal sammen om jeres fremtidige forhold 
En robusthedshistorie er ikke blot en opsummering af fortiden og til hjælp i nutiden. Det er også en handlingsplan for fremtiden.
 
I må sammen fortælle historien om fremtidig samhørighed, nærvær og tryghed i jeres parforhold. Lad det være en beskrivelse af det forhold, som I ønsker at have om 5-10 år. 
 
Beslut jer for en ting, som I lige nu kan gøre hver især, og som bringer denne drøm lidt tættere på, og del dette med hinanden. Hvordan kan I hver især hjælpe med at gøre hinandens og fælles drømme og visioner til en realitet? 
 
Et netværk af håb og tillid
Overordnet betragtet er alt det ovenstående blot veje til at tilskynde jer til at give jeres parforhold en nærende opmærksomhed, der forstærker kontakten mellem jer og holder parforholdet trygt og i live: Opmærksomhed på farlige punkter, der let får jer ind i negative mønstre, opmærksomhed på positive øjeblikke, fejring af øjeblikke med dyb kontakt og forbundethed, hilseritualer, andre samhørigheds- og opmærksomhedsritualer, at tænke på først at skabe en følelsesmæssig tryg kontakt mellem jer, så I lettere kan løse jeres uoverensstemmelser, uenigheder og forskelligheder, sammen skabe en historie om jeres robuste parforhold og jeres forhold i fremtiden. 
 
Sådanne opmærksomhedspunkter kan bringe jer ind i positive mønstre, hvor I får stadig flere erfaringer, med tilgængelighed, responsivitet og engagement. Erfaringer som skaber et netværk af håb og tillid i jeres krop og sind, der både vil hjælpe jer til at holde fast i jeres gode kontakt i fremtiden, og mest af alt hjælpe jer til at genfinde kontakten, når der opstår situationer, hvor I  rammer og skræmmer hinanden. Hvor kontakten og nærværet bliver skrøbeligt og afbrydes, hvilket vil blive ved med at ske en gang imellem.
 
Os/vi dig/mig  
En vigtig del af at holde sit parforhold varmt og levende, er også at skabe et forhold, hvor der er en god balance mellem os/vi og dig og mig. Dvs. et forhold med plads, hvor I både er forbundne som par, men også har lyst til, behov for og mod på at være individer i egen ret, som går ud i verden og bringer noget nyt med udefra ind i forholdet. Impulser udefra kan berige jer hver især og give næring til og berige forholdet, og kan styrke kontakten mellem jer. Adskillelse mellem jer kan således være med til at skabe nærhed mellem jer. Hvis parterne i et forhold lukker sig om sig selv, og der kun er plads til parret, kommer parforholdet til at mangle liv og luft. At værne om og pleje sit forhold handler således også om at værne om og pleje sig selv. (Se artiklen om os/vi og dig/mig). 
Gottmanns syv kendetegn ved det gode og langtidsholdbare parforhold
Parterapeut,  parterapiforsker og professor John Gottman,  har forsket i, hvad der kendetegner det gode og langtidsholdbare parforhold.
Han har fundet disse syv kendetegn, som ligger fint i forlængelse af ovenstående:
 
 1. I har kendskab til hinandens verdener. Både den ”indre verden”: Tanker, følelser, længsler, behov, drømme osv. Og ”ydre verden”: Hvad der sker omkring jer i jeres liv hver især. Tal sammen om stort og småt. Vær medpassager i hinandens liv. Kendskab til hinandens verdener og liv er et udtryk for, at I har et samliv, samhørighed, og ikke bare lever hver jeres liv, parallelt med hinanden.  
 2. I mærker og bemærker hinandens positive egenskaber og handlinger. Kærlige følelser og gensidig respekt er den bedste modgift mod vrede. 
 3. I vender blikket mod hinanden i stedet for væk fra hinanden: Nysgerrighed og opmærksomhed på hinanden holder parforholdet levende. 
 4. I tager beslutninger sammen, og lader jeres partner have indflydelse på jer. 
 5. I overkommer fastlåsthed og hårdknuder: I løser de løselige problemer, går på kompromis erkender de uløselige problemer, og lader dem ligge.  
 6. I bruger tid sammen. I skaber en fælles verden sammen med fælles gøremål, projekter, interesser, traditioner og ritualer. Det giver jer en følelse af samhørighed og meningsfuldhed.
 7. I hjælper hinanden med at virkeliggøre hinandens potentialer og drømme.
 
Lad os slutte af med et citat fra John Williams bog Stoner, hvor hovedpersonen Stoner, midt i livet belært af sine livserfaringer, gør sig disse tanker om kærlighed:
 
“I sin tidlige ungdom havde Stoner tænkt på kærligheden som en absolut form for væren, som man måske ville kunne få adgang til, hvis man var heldig; i sine voksne år havde han besluttet sig for at se den som himmerige i en falsk religion. Nu hvor han var midaldrende begyndte han at forstå, at den hverken var en nådesstand eller en illusion; han så den som en menneskelig tilblivelsesproces, en tilstand, der hvert øjeblik og hver dag blev genopfundet og omformet af viljen, forstanden og hjertet”. 
 
Ingen tvivl om at vi med viljen, forstanden og hjertet kan komme rigtig langt. 
 
Rigtig god vind og fornøjelse med at bevare de positive forandringer, som I har skabt sammen i parterapien og med at værne om og pleje og  udvikle jeres parforhold.  
 
Anne Stokkebæk. December, 2022.

Psykolog og parterapeut Anne Stokkebæk

Tlf.: 41 59 98 09
E-mail: anne.stokkebaek@gmail.com

Se også min anden hjemmeside

Skip to content