Anne Stokkebæk
Psykolog og parterapeut

Arbejdspapirer
 
Her finder I forskellige arbejdspapirer med spørgsmål, som I kan bruge i arbejdet med jeres parforhold.
Print

Spot og stop mønstret

Nedenfor kan I læse om 6 trin, som I må igennem, når I skal spotte og stoppe de negative mønstre, som I kommer ind i, når I bliver utrygge og mister kontakten til hinanden, så I kan deeskalere en konflikt og forkorte en afstand. Det er den første vigtige opgave for jer i arbejdet med jeres parforhold.

De 6 trin som uddybes nedenfor er disse:

  1. Spot det negative mønster og stop det.
  2. Ta ejerskab for dine handlinger.
  3. Påtag dig dine egne følelser.
  4. Ta ejerskab og ansvar for, hvordan du er med til at forme din partners adfærd og følelser. 
  5. Spørg ind til din partners dybere følelser. 
  6. Del dine egne dybere følelser. 

 

 1. Spot det negative mønster og stop op

Første trin er at få øje på, når I er ved at ryge ind i, eller allerede godt inde i et negativt mønster. Det kan egentlig være let nok at få øje på, men langt sværere at italesætte det og selvfølgelig at stoppe det. I må øve jer.

Prøv igen og igen og få erfaring med, at I godt kan: ”Hov. Vi er vist godt på vej til at blive hvirvlet ind i et negativt mønster lige nu. Vi er i gang med at finde den skyldige/Den ene kritiserer og bebrejder, den anden trækker sig og undviger/Vi har trukket os fra kontakten med hinanden. Vi ved, at det kun gør os utrygge og udmattede, hvis vi ikke får det stoppet. Lad os sætte tempoet ned og prøve at stoppe hvirvelstormen, selvom det er svært ”.

Når I er klar til det, må I fortsætte med de nedenstående trin.

2. Ta ejerskab og ansvar for dine handlinger

Det kan være svært at tage ejerskab og ansvar for sine egne handlinger, det er langt lettere at pege på, hvad den anden gjorde. Men prøv alligevel: ”Jeg blev vred og begyndte at kritisere dig”. Eller: ”Jeg blev utryg, lukkede i og trak mig væk fra dig”. Eller andet.

3. Påtag dig dine egne følelser

Det er også ofte svært at påtage sig sine egne følelser. Vi kommer let til at skjule vores egne følelser i bebrejdelser rettet mod den anden. Men prøv alligevel: ”Jeg blev overvældet af mange følelser. Vrede, men også frygt. Faktisk blev jeg nok rystet”. Eller. ” Jeg blev så fyldt af opgivenhed og tristhed”. Eller andet.

4. Påtag dig, hvordan du er med til at forme din partners følelser og handlinger

I må begge påtage jer ansvaret for, hvordan I trækker jeres partner ind i mønstret, og på den måde er med til at skabe hans eller hendes følelser og adfærd via jeres egne følelser og egen adfærd: ”Mit raseri og mine bebrejdelser får dig til at lukke helt ned og fjerne dig fra mig, ikke? ”Når jeg lukker i, får det dig helt op i det røde felt. Du føler dig forladt af mig, og bliver helt ude af den, ikke?” Eller andet.

Dette er et helt afgørende trin. Her tager I nemlig ikke blot ejerskab og ansvar for jeres egne handlinger og følelser. Her tager I ansvar for den store indflydelse som jeres følelser og adfærd har på partnerens følelser og adfærd.  

Det er således her, at mønsterforståelsen for alvor kommer ind i billedet:

Jo mere jeg_____, jo mere vil du_________, og så_______. 

Jo mere du_______, jo mere vil jeg______ og så________.

 

Men det er selvfølgelig heller ikke let. For når man er godt hvirvlet ind i mønstret, kan man så tydelig mærke det, som ens partners adfærd og reaktioner gør ved en, mens det er meget sværere at mærke, hvad ens egen adfærd og reaktioner gør ved partneren.

I skal derfor her finde al jeres gode vilje frem for det vigtige arbejde med jeres parforhold.

Måske kan det hjælpe at minde jer selv om, at grunden til at I kan påvirke hinanden så meget, er, at I har så stor betydning for hinanden.  

5. Spørg ind til din partners dybere følelser

Vær nysgerrig omkring din partners dybere og sårbare følelser i stedet for blot at lytte til din egen frygt og svære følelser og antage det værste om din partner: ”Du blev rystet. Fortæl mig om det”. ”Trist, opgivende og skamfuld siger du. Hvordan? Fortæl mig mere”.

Ofte mærker vi i første omgang frustration, irritation og vrede. Men nedenunder disse overfladefølelser ligger der næsten altid sårbare følelser af frygt, tristhed og skam.

Brug også her din viden om ømme punkters betydning for, at vi ryger ind i et negativt mønster. Reflekter over og spørg ind til, om du har ramt et af din partners ømme punkter: ”Måske ramte jeg ind i dit ømme punkt om at blive overset?” (Se artiklen om ømme punkter).  

6. Del dine egne dybere, sårbare følelser

Del dine dybere og sårbare følelser, der som nævnt typisk vil være tristhed og skam. Det giver din partner adgang til at se, hvad der er på spil for dig, når I har konflikt og oplever afstand: ”Udenpå blev jeg rasende, men inden i blev jeg bange og skamfuld”. Jeg tror, at du ramte et meget ømt punkt i mig, nemlig min frygt for at stå alene.” 

Soft, simple og slowly 

Disse 6 trin skal hjælpe jer med at spotte og stoppe de negative mønstre og deeskaler konflikter og genoprette kontakten. Når I går igennem trinene, så prøv om I kan sætte tempoet ned. Tal sagte, langsomt og i enkle vendinger. Hold pauser, så I har mulighed for at mærke efter, hvordan I har det indeni. I stedet for bare at snakke hurtigt, højt og ordrigt, og drøne henover og forbi det, der var svært. Soft, simple og slowly.

Når I sammen spotter og stopper mønstret, og dermed deeskalerer konflikter, har I taget et tigerspring i jeres arbejde med jeres parforhold. I er allierede, et team, der kan gøre fælles front mod de negative mønstre. Det kan give jer en rigtig god fornemmelse.

Det kræver øvelse at gennemgå en konfliktfyldt oplevelse mellem jer indtil den er sammenhængende, og til at I i modsætning til da den skete, kan række ud mod og anerkende, og strækker jer for hinanden.

God arbejdslyst med denne for jeres parforholds fundamentelle opgave: At lære at stoppe og spotte, når I er inde i et negativt mønstret og tale om, hvad der sker inden i og mellem jer, og hvordan de negative mønstre er noget I to skaber sammen. Og dermed genetablere en tryg kontakt.

Kilde: Sue Johnson: ”Hold mig. En vejviser til varig kærlighed”. Mindspace, 2014.

Anne Stokkebæk. December, 2022.

 

Psykolog og parterapeut Anne Stokkebæk

Tlf.: 41 59 98 09
E-mail: anne.stokkebaek@gmail.com

Se også min anden hjemmeside

Skip to content