Anne Stokkebæk
Psykolog og parterapeut

Print
TRE samtalen
Denne artikel er en forkortet og redigeret udgave af 4. samtale fra Sue Johnsons bog ”Hold mig. En vejviser til varig kærlighed”.
 
Det er vigtigt, at I har en forståelse for disse tre afgørende ting:
 
 1. I har et tilknytningsrelation til hinanden, og jeres parforholdsproblemer og krise handler om, at den følelsesmæssige kontakt mellem jer er skrøbelig, og at I ofte mister oplevelsen af en tryg kontakt til hinanden. (Se artikel om tilknytning).
 2. Når I mister oplevelsen af en tryg kontakt til hinanden, ryger I ind i nogle negative mønstre. Disse negative mønstre er onde cirkler, som eskalerer konflikterne og forstærker afstanden mellem jer. (Se artiklen om negative mønstre).
 3. I skal lære at få øje på og stoppe de negative mønstre, som I ryger ind i. (Se artikler om at stoppe mønstret).
 
 
Jo mere I erfarer, oplever og mærker, og selvfølgelig ikke mindst handler på ovennævnte jo bedre. Jeres parforhold bliver mere roligt og stabilt.
 
Men alligevel er det ikke nok til at skabe en tryg kontakt mellem jer. I må også udvikle positive mønstre, som er mønstre, hvor I rækker ud efter hinanden, og møder hinanden med tilgængelighed, responsivitet og engagement, og skaber en tryg kontakt til hinanden. 
 
Man kan også sige det på denne måde: I skal ikke bare have et fredeligt, fordrageligt og fornuftigt forhold, hvor I ikke hele tiden ryger ind i konflikter eller afstand til hinanden. I må også kunne mærke og føle et tydeligt ja til parforholdets centrale spørgsmål: Er du der for mig? Tilgængelig, responsiv og engageret?
I denne artikel kan I læse om nogle særlige samtaler, der kaldes TRE samtaler. Det er samtaler, som har til hensigt at fordybe kontakten mellem jer, og styrke jeres tilknytningsbånd. Det er igennem sådanne slags samtaler, der for alvor kan skabes positiv forandring i jeres parforhold.
 
Tilgængelighed, responsivitet og engagement
TRE står for tilgængelighed, responsivitet og engagement.
 
 
 • Tilgængelighed handler om oplevelsen af, at man kan nå ind til hinanden og få og vise hinanden opmærksomhed. 
 • Responsivitet handler om følelsen af, at der bliver reageret relevant på og vist interesse for ens følelser.  
 • Engagement handler om oplevelsen af at blive sat pris på, blive prioriteret og af at den anden  ønsker at have en tæt på. 
 
 
Kernen i krise i parforholdet er tvivl på svaret på spørgsmålet: ”Er du der for mig. Tilgængelig, responsiv og engageret?” Også selvom det nok umiddelbart kan virke lidt fremmed for jer at tænke på jeres problemer indenfor denne forståelse.
 
Den vigtige responsivitet
I starten af vores forhold er vi næsten alle naturligt og spontant responssive over for vores partner.
Vi er opmærksomme på partneren, vi reagerer på, og viser interesse for hans eller hendes følelser og verden, dvs. hans eller hendes oplevelser og perspektiv på tingene. 
 
Med tiden kan vi gå hen og blive mindre opmærksomme, mere selvfokuserede, og måske også mindre interesserede og respektfulde overfor hinandens følelser, hinandens verdener, oplevelser og perspektiv på tingene. 
Af forskellige grunde er vores følelsesmæssige antenner blevet sløvede, ligesom signalerne fra vores partner også ofte er blevet svagere. 
 
Men hvis vi skal opbygge og opretholde en tryg kontakt, er vi nødt til at kunne forblive responssive. Vi er nødt til at holde antennerne skarpe og sende tydelige signaler til hinanden. Vi må være modtagelige, interesserede og opmærksomme overfor hinanden.
 
Frygt, længsler og klare signaler
TRE samtalerne har til hensigt skabe responsivitet mellem jer og dermed et følt oplevelse af en tryg kontakt.
Det sker i og med, at TRE samtalerne hjælper jer med disse to vigtige ting: Dels med at komme i kontakt med jeres frygt og andre svære følelser, når I føler jer utrygge i jeres kontakt med hinanden, eller oplever at jeres kontakt til hinanden er væk. Og dels med at komme i kontakt med jeres længsler og behov efter en tryg kontakt, længsler og behov som er grundlæggende for alle mennesker. Og at dele både jeres svære følelser og længsler: ” Jeg kan frygte at stå alene”. ” Jeg kan føle skam ved tanken om, jeg er god nok til dig”. “Jeg har en længsel efter at føle, at jeg har første prioritet hos dig”. “Jeg har behov for at føle, at du er der”.
 
Vi er nødt til at sende klare, tydelige og rene signaler om vores frygt og længsler omkring tilknytning, hvis vores partner skal kunne opfange budskabet. Ikke budskaber forvrænget af alt muligt forstyrrende, som ofte kommer til at ske, når vi er i krise.
 
Når vi er utrygge i vores forhold, kan det være sårbart at risikere at udtrykke vores frygt og længsler omkring tilknytning. Nogle af os vil i stedet prøve at bevare kontrollen over vores følelser og skjule både vores frygt og andre svære følelser, fx vores skam og længsler og behov og i stedet gå i gang med at kritisere, bebrejde og kræve. Andre af os benægter, at følelserne, behovene og længslerne overhovedet eksisterer og trækker sig. “Jeg har ingen frygt og længsler”. ”Jeg har det fint.” ”Jeg klarer mig”.
 
Når I formår at udtrykke jeres frygt og andre svære følelser samt behov og længsler på en klar, åben og sammenhængende måde, når I formår at sende tydelige signaler til hinanden, inviterer I hinanden ind i en ny dialog, og der skabes mulighed for oplevelsen af tilgængelighed, responsivitet og engagement mellem jer.
 
Det kræver mod at træde ud af de måder, som vi normalt beskytter os selv på, når vi føler os pressede, truede og utrygge, som nævnt typisk ved de to klassiske måder enten at kritisere og kræve eller ved at afvise og trækker os tilbage, og i stedet erkende vores frygt og andre svære følelser samt vores længsler og behov for tilknytning og dele dette med hinanden.
 
Men vi bliver nødt til at gøre det. Hvis vi ikke lærer, hvordan vi kan vise og udtrykke vores frygt og andre svære følelser samt længsler og dermed vores tilknytningsbehov til vores partner på en tydelig, åben måde, der ikke er forvrænget og truende, er der kun en minimal chance for, at vi kan få vores tilknytningsbehov opfyldt af vores partner, og sammen kan skabe et trygt forhold.
 
TRE samtalen består af to dele
 • Den første del af TRE samtalen handler om dette: Du skal i kontakt med din frygt og andre svære følelser knyttet til jeres forhold. 
 • Anden del af TRE samtalen handler om dette: Du skal i kontakt med, hvad du har allermest brug for fra din partner? Med andre ord: Hvad er det for en længsel eller længsler, der ligger under din frygt og andre svære følelser?
 
 
Grundideen i TRE samtalen er ganske enkelt denne: Når I kan fortælle hinanden om jeres frygt og andre svære følelser og udtrykke jeres behov og længsler og dermed jeres dybe tilknytningsbehov til hinanden på en klar og ikke truende måde, så kan der opstå en dyb og tryg kontakt mellem jer. Altså når I vover at række ud, og når I mærker og forstår hinandens budskaber, og kan være responsive og strække jer mod hinanden, så der kan opstå et følelsesmæssigt engagement på et nyt niveau som gør, at der kan finde positive forandringer sted mellem jer.
 
At komme i kontakt med sin frygt og dele den
Første opgave i TRE samtalen er at komme i kontakt med dine svære følelser, som typisk vil være frygt, knyttet til svære konfliktfyldte temaer, begivenheder eller situationer mellem dig og din partner og jeres forhold.
 
Prøv også om du kan mærke og sætte ord på det, du er mest bange for, dvs. det værste der kan ske ved at afdække og vedkende dig din største frygt og andre svære følelser knyttet til smertefulde og konfliktfyldte temaer, begivenheden eller situationer mellem dig og din partner.
 
Prøv nu at dele dine svære følelser og sårbarheder med din partner. Del både din frygt og andre svære følelser knyttet til smertefulde og konfliktfyldte temaer, begivenheden eller situationer mellem dig og din partner og din frygt knyttet til dine følelser, dvs. din frygt og andre svære følelser knyttet til at vedkende dig og dele dem med ham eller hende.
 
Efterfølgende må du sammen med din partner prøve at udfolde følelserne og gå dybere ind i dem. Når vi er sårbare kommer vi så nemt til at forsvinde væk fra vores følelser op i vores hoved og sætte tingene på formel. Prøv at holde fast i følelserne, at mærke dem og undersøge dem. Det kan hjælpe at have øjenkontakt med hinanden og at tale stille, blødt, langsomt og enkelt. Ikke for mange ord, ikke for hurtigt eller højt.
 
“Jeg bliver så bange når… jeg frygter, at…” “Den gang hvor…, blev jeg så utryg og skamfuld. Jeg frygtede, at…..” Det er svært for mig at dele det her med dig, jeg skammer mig og frygter at……” “Jeg får en dyb tristhed i mig, når……”
 
Måske kan I lade jer inspirere af denne skarbelon, hvor følelser beskrives som en proces bestående af 5 kerneelementer:
 
 
 • Triggeren: Det der udløste følelsen.  
 • Den umiddelbare nu og her oplevelse af følelsen.
 • Den kropslige respons, dvs. det man mærker i kroppen.
 • Den mening og betydning som man ligger i følelsen. Hvad betyder den?
 • Handletendensen: Hvad vil følelsen have en til at sige og gøre? (Se mere herom i artiklen og følelser).
 
 
Partneren må hjælpe til ved at signalere dette tydeligt: ”Jeg vil forsøge at lære mere om dine svære følelser, din frygt, skam og tristhed, din smerte knyttet til det her mellem os. Fortæl mig også om din frygt for at vedkende dig dine følelser, og for at dele dem med mig”?
 
Det er sårbart at mærke sin frygt og andre svære følelser, knyttet til smertefulde og konfliktfulde temaer, begivenheder og situationer i ens parforhold og dele det med sin partner. Og det kan være svært at gøre det på en måde, så partneren kan være responsiv. Der kan så nemt ske det, at når I løber risikoen og åbner jer, og deler, så kan den anden ikke modtage det. Han eller hun kan være bange for at høre på det eller stole på det, der fortælles, og reagerer derfor kritisk eller afvisende. Men I må holde ud og blive ved med at gentage jeres budskaber, og justere på måden, indtil den anden kan modtage dem.
 
Partneren må nu mærke efter, hvordan det var at lytte til din fortælling og din afsløring af dine svære følelser. Mærke efter og identificere det, han eller hun er mest bange for, det værste der kan ske, hvis han eller hun tager dine følelser og oplevelser til sig, og mærker dem og tænker over dem.  Partneren må spørge sig selv: ”Hvad dukker op i mig, når jeg lytter til det, min partner deler med mig?” Og partneren må så dele, og selvfølgelig tænke på at gøre det på en måde, så du kan modtage det. “Når du fortæller mig, at….., så….”
 
Dette var første del af TREsamtalen. 
 
At komme i kontakt med sine længsler og dele dem
Anden del af TREsamtalen handler om dine længsler og behov omkring tilknytning. Når vi er i stand til at identificere vores inderste frygt og andre svære følelser omkring smertefulde og konfliktfyldte temaer, begivenheder og situationer mellem os, leder det os naturligt hen til at få kontakt med vores længsler og behov omkring en tryg kontakt 
 
Frygt omkring en tryg kontakt til sin partner og behov og længsler omkring en tryg kontakt er to sider af samme mønt. Der ligger altid længsler bag vores frygt og andre svære følelser. 
 
Din opgave er nu at komme i forbindelse med dine dybeste længsler og behov omkring en tryg kontakt og tilknytning til din partner og sende tydelige signaler om disse til partneren: Hvad har du brug for, for at du kan føle dig mere tryg og sikker sammen med din partner? Her er det selvfølgelig igen vigtigt at tænke på måden, du udtrykker dine behov og længsler på, så partneren kan modtage dem. Hvis dine behov og længsler bliver oplevet og modtaget som krav, eller som kritik og bebrejdelser, kan det være svært.
 
Lad dig inspirere af nedenstående udsagn.
 
Jeg har brug for at føle og mærke dette:
 
 • At jeg er noget særligt for dig, og at du virkelig sætter pris på vores forhold.
 • At jeg er nummer et for dig, og at der ikke er noget, som er vigtigere for dig end os.
 • At jeg er ønsket af dig som partner, og at det er vigtigt for dig at gøre mig glad.
 • At jeg er elsket og accepteret med mine ”fejl” og mangler.
 • At jeg ikke behøver at være perfekt sammen med dig.
 • At der er plads til hele mig.
 • At du har brug for mig, og ønsker at have mig tæt på.
 • At mine følelser, smerter og behov betyder noget for dig.
 • At jeg kan stole på, at du vil være der for mig, og at du ikke lader mig være alene, når jeg har allermest brug for dig.
 • At jeg bliver hørt og respekteret.
 • At du ikke afviser mig, eller tænker det værste om mig.
 • At du giver mig en chance for at lære, hvordan vi to kan være sammen.
 • At jeg kan bede dig om at holde om mig og om at forstå at bare det at bede om det, er svært for mig.
 
 
Det kan være, at du kan komme i tanke om nogle situationer, begivenheder eller  øjeblikke, der skabte en særlig følelse af tryg kontakt og forbundethed imellem jer, hvor en af jer rakte ud, og delte noget svært og sårbart og udtrykke nogle behov og længsler , og den anden reagerede på en måde, som fik jer begge til at opleve en tryg følelsesmæssig kontakt. Hvor I virkelig oplevede tilgængelighed, responsivitet og engagement. Fortæl din partner om sådanne oplevelser og øjeblikke. “Forleden da du…. Det gjorde mig så tryg”.
 
Hvis du er den partner, der lytter, og du føler dig usikker på, hvordan du skal reagere, så del bare dette. “Jeg lytter til det du fortæller, men jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige”.  Opgaven er at være nærværende, og ikke at man skal svare på en bestemt måde. Et første positivt skridt er, at du bekræfter, at du har hørt din partner, at du værdsætter, at han eller hun deler det med dig, og at du ønsker at være responsiv.
 
Derefter kan du begynde at udforske, hvordan du kan møde din partners længsler og behov.
 
Husk at være nænsom og respektere og anerkende hinanden for den risiko, I hver især løber. Det er sårbart at dele både frygt, og andre svære behov og længsler relateret til jeres tilknytningsrelation. I har en TRE-samtale med hinanden, fordi I er noget særligt for hinanden, og I arbejder på, at skabe et specielt bånd, en tryg kontakt mellem jer.
 
At føle sig følt
Både det at vedkende sig og at dele sine svære og sårbare følelser og komme i kontakt med behovene og længslerne bag, og at vende sig mod partneren og dele både frygten, andre svære følelser og behovene og længslerne omkring en tryg kontakt, er ofte noget helt nyt for mange af os. Det kan være svært at bevæge sig igennem sit følelsesmæssige tumult, mærke sine længsler og formulere et sammenhængende budskab omkring  tilknytning, som partneren kan modtage.
 
Men når I har sådanne samtaler med hinanden, hvor I deler jeres frygt, andre svære følelser omkring jeres forhold og kontakt og jeres længsler og behov, kan I opleve, at jeres partner ikke bare forstår jer med sin vilje eller forstand, men med sit hjerte. Når I opfanger de følelser, som bliver udtrykt af jeres partner, mærker  følelsen inde i jer selv, kan partneren opleve den gode fornemmelse af at føle sig følt. Og der kan skabes øjeblikke med tryg kontakt, hvor I oplever en dyb tilgængelighed, responsivitet og engagement.
 
I lærer samtidig jer selv, partneren og jeres forhold bedre at kende, og kan nemmere reparere på konflikter og brudt kontakt og forme en nærende og kærlig kontakt mellem jer. I bliver stærkere både hver især og sammen.
 
TRE samtalen er således en positiv samtale, der knytter jer sammen. Jeres kontakt og bånd bliver stadig stærkere for hver gang I kan skabe øjeblikke med dyb kontakt omkring svære følelser og længsler. Den måde at dele og respondere på hinanden, som kan ske i TRE samtaler mellem jer, har positiv indvirkning på alle aspekter og sider af jeres parforhold. Det er vejen frem.
 

Anne Stokkebæk. December, 2022.

Psykolog og parterapeut Anne Stokkebæk

Tlf.: 41 59 98 09
E-mail: anne.stokkebaek@gmail.com

Se også min anden hjemmeside

Skip to content