Anne Stokkebæk
Psykolog og parterapeut

Print
Utroskab

I denne artikel kan I læse om utroskab. Man regner med, at der er, eller har været, utroskab i en tredjedel af alle forhold, måske flere. Men selvom utroskab er hyppigt forekommende, og at det er muligt sammen at kommet styrket videre efter utroskab (se senere), er det ikke desto mindre ofte både meget smertefuldt og truende for parforhold. 

Mange tænker først og fremmest på utroskab, som noget der involverer sex, men det er for snævert at tænke sådan. Utroskab kan også være en følelsesmæssig tæt, fortrolig kontakt uden sex. Det kan være ved fysiske møder, men det kan være også på sms, mail eller andre sociale medier. Utroskab kan være den daglige flirten med kollegaen, et sidespring til julefrokosten. Det kan være betalt sex, brug af porno på nettet eller andet.

Utroskab involverer ofte et eller flere af følgende elementer:

  • At man har stærk interesse og energi rettet mod en anden.
  • At man er fortrolig med en anden potentiel partner, og deler ting, man ikke deler med sin partner, bl.a. om ens parforhold og dets problemer.
  • Hemmeligholdelse, fortielser og løgne overfor partneren.
 
Mange årsager til utroskab

Der kan være mange årsager til utroskab.

Utroskab handler ofte om savn og utilfredshed med parforholdet som følge af en oplevelse af en manglende eller skrøbelig tryg kontakt gennem længere tid.

Utroskab kan handle om, at man er blevet i tvivl om, om man stadig elsker partneren, og om man ønsker at leve sammen.

Utroskab kan skyldes en længsel efter en frisk relation uden hverdagens faste mønstre, en masse forpligtelser, rutiner, logistik, travlhed, sammenstød, nedture osv. Utroskab kan skyldes begær og forelskelse rettet mod en anden. Utroskab kan skyldes et ønske om at afslutte forholdet og en måde at komme ud af det. Utroskab kan skyldes, at man ikke føler sig begæret af partneren, og at man savner og længes efter at føle sig begæret, efter mere sex og måske anderledes sex, end det man har med sin partner. Utroskab kan være en slags hævn overfor partneren. Fx hævn over partnerens tilbagevendende kritik og bebrejdelser eller afvisning, trækken sig eller svigt. Eller andet.

Utroskab kan således grunde i mange forskellige ting. Ofte handler utroskab i en eller anden grad om en længsel efter nye eller glemte og gemte sider af sig selv, der er vagt til live og udforskes i utroskaben. Man vil måske egentlig ikke væk fra sin partner, men væk fra det parforhold, man har fået skabt sammen, og væk fra den person, som man er blevet sammen med sin partner. Utroskab aktiverer desuden ofte nogle dybereliggende, alment menneskelige længsler og behov knyttet til at oplevelse af selvbestemmelse og at agere ud fra sin egen fri vilje.  

Konsekvenser af utroskab 

Selvom der kan være mange forskellige forståelige forklaringer på og årsager til utroskab, så følger der meget negativt med utroskab. Utroskab er oplagt ikke nogen god måde at håndtere længsler, savn og andre problemer i forholdet og livet på. Så selvom årsagerne kan være forståelig, er konsekvensen ikke desto mindre meget smertefulde.  

For partneren er utroskab et tillidsbrud, og man rammes på noget så grundlæggende som sit behov for tillid og tryghed. Parforholdet, der skulle være en sikker base og en tryg havn, bliver forbundet med utryghed. Man bliver desillusioneret og mismodig. Vred over løgnen og svigtet, over at ens partner har sat alting over styr. Ulykkelig over tabet af tryghed, over svigtet, og over drømme som brister.

Man kan opleve svær jalousi over, at en anden får noget, man selv længe har savnet. Og man kan blive stærkt usikker på sig selv: Hvorfor kunne jeg ikke se, hvad der var gang i? Man kan blive i tvivl, om man overhovedet er i stand til at opfange faresignaler omkring sig, og i den forbindelse blive hyper opmærksom på potentielle trusler og svigt og meget kontrollerende. Ved jeg det hele? Eller er der flere hemmeligheder?  Man rammes på sin selvfølelse: Er jeg en, man gør sådan noget overfor? Er jeg overhovedet værd at elske? Duer jeg til noget? Betød jeg ikke mere for ham/hende? Man kan i den forbindelse opleve en stor skamfølelse. 

Man bliver utryg på fremtiden: Hvad kommer der til at ske?  Vil utroskaben fortsætte?  Vil det kunne ske igen? Kan vi hele utroskaben sammen? Vil jeg nogensinde blive tryg igen? Hvilken betydning vil utroskaben få i forhold til familie, venner og andre?  Hvad tænker de? Og hvad hvis man vælger at blive sammen, og hvad tænker de så, og kan de rumme det?

Man kan føle sig meget ensom. Man har mistet den fortrolige, som man havde i sin partner. Og hvem kan man gå til med sine sår og sin smerte?

Utroskab er alt i alt meget smertefuldt for et parforhold. Langvarigt utroskab, og det bedrag, der ligger heri, er særlig smertefuld. Det samme gælder hvis tredjeparten er en bekendt eller måske ven. Eller hvis mennesker, man har tillid til, er har haft kendskab til utroskaben. 

Ligeledes gør utroskab særligt ondt, hvis den har fundet sted på tidspunkter, hvor man har været presset, og hvor man har haft særlig brug for den anden. Fx i forbindelse med børnefødsler eller ved egen sygdom og behandling eller sygdom og død blandt de nærmeste.

Alle reagerer på utroskab. Utroskab rammer ind det sted, hvor vi er allermest sårbare: Tillidsbrud og svigt fra vores nærmeste. Det er der ingen af os, der kan tåle. 

Også for den der har været utro, har utroskaben ofte store følelsesmæssige omkostninger. For selvom utroskaben kan være forbundet med stor lyst, spænding og udfoldelse af gemte og glemte sider af en selv, udfoldelsen af ens selvbestemmelse og frie vilje m.m., vil det ofte være en meget ambivalent oplevelse.

Skammen og skyldfølelsen over tillidsbruddet, over at have såret et menneske/mennesker, som havde tillid til en. Skammen og skylden over løgnen og fortielsen. Ensomheden ved ikke at kunne dele sin oplevelser med nogen eller med ret mange. Angsten for at blive afsløret. Frygten for at man vil miste sin partner. Frygten for at have ødelagt muligheden for nogensinde at opleve ægte nærvær med sin partner igen. Angst for fremtiden. Hvad der vil ske? Er det muligt at genoprette tilliden og trygheden? Og er det muligt at få et nyt forhold til at fungere? Vil det blive godt? Frygten for hvordan eventuelle børn familie, venner og andre vil respektere og håndtere situationen osv. 

At arbejde med utroskab og at komme sig over utroskab

For nogle forhold bliver utroskaben en smerte og et sår, som man aldrig rigtig kan hele igen, og utroskaben afliver forholdet. Nogle gange med det samme, andre gange over tid. Utroskab som ikke er helet kan “spøge” i et forhold og gøre, at man let ryger ind i mønstre med konflikter og afstand, som vanskeliggør en følelse af tryg kontakt. 

Men utroskaben kan også genoplive forholdet. Det er med andre ord muligt for par at reparere og hele den skade, som utroskaben har skabt og at komme styrket videre efter utroskab.

At hele utroskab fordrer, at begge parter går aktivt ind i opgaven, og med åbenhed, vilje og mod og indstiller sig på at arbejde sammen om at genvinde trygheden og tilliden til hinanden.

To ting er afgørende i den forbindelse:

1. At den der har været utro forstår den smerte og frygt som utroskaben har vagt i partneren, angrer og giver tydeligt udtryk for det.

2. Og efterfølgende, at begge to er indstillet på at lære noget om sig selv, den anden og forholdet af utroskaben.

Helt afgørende for helingen og genopbygningen af trygheden og tilliden, er først og fremmest hvordan den, der har været utro, forholder sig til utroskaben og partneren. Han eller hun må tydeligt give udtryk for dette overfor partneren: ”Din smerte berører mig. Din smerte er berettiget. Jeg vedstår mig, at jeg har såret dig dybt. Jeg er ked af det. Jeg angrer. Sådan skulle det ikke have været. Jeg vil hjælpe dig og os med at hele. Jeg vil arbejde på genopbygningen af tilliden og trygheden mellem os”.

Parterne der har været utro, må desuden kunne udholde at mærke og høre på, hvilken betydning, at utroskaben har haft for den anden. Hvis han eller hun overvejende er optaget af at komme med en masse gode grunde til utroskaben, retfærdiggøre den, og måske ligefrem giver partneren skylden for utroskaben, bliver helingen meget vanskelig om ikke umulig. Den sårede partner får ikke den anerkendelse og tryghed, der skal til for at hele såret.

Når I er klar til det, er næste vigtige opgave at bruge utroskaben til at se på jer selv og jeres forhold med et nyt blik.

Utroskaben kan give jer en indsigt i jer selv, den anden og jeres parforhold, som er afgørende for jeres fremtidige forhold. I må begge to trække læsset og prøve at forstå, hvorfor utroskaben fandt sted, og hvad den handlede om. Hvad har bragt utroskab ind i jeres forhold? Hvad var det, at den ene af jer søgte og fandt i utroskaben?

Denne opgave er, lige som den utros ansvarstagen og angren, af afgørende betydning for at hele smerter og for at genetablere tilliden og trygheden mellem jer. 

Helingen af utroskabens smerte og utryghed sker i delingen og kontakten mellem jer, dvs. og når I mærker, formulerer og deler, hvad der sker inden i jer hver især, når I rækker ud og strækker jer for hinanden. (Se artiklen om tilgivelse og om genopbygning af tillid).

Forebyggelse af utroskab

Det er nærliggende at tænke, at det er en særlig type mennesker, der bliver utro. Men det er en myte, vi har alle potentiale i os til at være vores partner utro.

Utroskab kommer ofte bag på begge parter, også den, der har været utro. Utroskab er derfor noget, som man skal tænke på at forebygge.

En vigtig del af at forebygge utroskab, er at tale sammen om jeres særlige ”troskabsaftale”. Hvad er ok for jer, og hvad er ikke ok? Hvad oplever I hver især som utroskab? Er følelsesmæssig kontakt og fortrolighed og tætte venskaber med personer, der kan være potentielle partnere ok for jer? Flirt og et sidespring til julefrokost? Brug af porno? Osv. Tal om det. Sæt ord på jeres troskabsaftale.

Husk at vi udvikler os, og over tid skal troskabsaftalen måske justeres.

I forebygger også utroskab ved bevidst at gå uden om faldgruber og psykologiske mekanismer, der kan bringe jer ind i utroskab.

Mange af os tænker, at man ikke bliver tiltrukket af andre, hvis man elsker sin partner og er optaget af parforholdet. Men det er også en myte. Det er faktisk ikke ualmindeligt lejlighedsvis at blive tiltrukket af andre, og mærke nogle impulser, nogle gange stærke impulser, med lyst til følelsesmæssig og måske fysisk kontakt. Men det er ikke i sig selv utroskab.

Utroskab er langt hen ad vejen en konsekvens af en række bevidste valg, og derfor ofte en stille glidebane, som til sidst fører en over grænsen, hvor følelserne og hormonerne tager over. Derfor er det vigtigt, både at beslutte, at det ikke skal ske, og stoppe sig selv, før det kører af sig selv. Dvs. før kontakten til et andet menneske pludselig er så intens og fristende, at den er svær, næsten nærmest umulig, at give slip på.

Vi må kende os selv, vores historie, ømme punkter, sårbarheder i vores aktuelle livssituation, herunder i vores parforhold, og bevidst stoppe den potentielle bevægelse fra tiltrækning hen mod utroskab.

Hvis du føler dig tiltrukket af en anden, så brug denne tiltrækning til at få evalueret, hvad du måske savner i jeres forhold. Eller erkend, at du godt kan føle dig tiltrukket af en anden, uden at handle på det.

Der vil næsten altid være perioder i et parforhold, hvor forholdet kører på lavt blus. Perioder med spædbørn, småbørn, et stort arbejdspres, sygdom, behandling, tab m.m., hvor forventningsniveauet til forholdet må nedjusteres. Men hvis det bliver for grundigt og for længe, og hvis I ikke skruer op igen, vil forholdet på et tidspunkt begynde at lide. 

Perioder med savn fører selvfølgelig ikke automatisk ind i utroskab. Men savnet kan komme til at fylde mere og mere i en. Og hvis man fx har gået længe med et stort savn efter nærvær, opmærksomhed og fortrolighed, længsel efter at blive begæret, efter sex m.m., og man pludselig oplever, at man kan få det fra en anden, er der risiko for, at man bevæger sig ind i utroskab. I den situation er vi ikke så motiverede for at værne om parforholdet, og konsekvenserne af utroskab virker ikke så store.

I mange parforhold er det svært at få sagt, hvis der er noget, som man mangler og savner i forholdet. Mange par siger, at inden utroskaben havde vi et godt forhold, og vi kunne tale om alt. Måske er der alligevel vigtige ting, som I ikke har talt om?

Hvis der er noget du savner i parforholdet, eller er ked af, så tag ansvar for at tale med din partner om det i tide. Måske er din partner blind for din frustration og dit savn, hvis du ikke gør opmærksom på det.

Forebyggelse af utroskab handler også om at have et forhold, hvor der er en god balance mellem os/vi og dig/mig. Dvs. et forhold, hvor I også har lyst til, behov for og tør være individer i egen ret, et forhold, hvor I hver især bringer noget med udefra ind i forholdet. Det giver næring og stimulerer og beriger forholdet. Hvis parterne i et parforhold lukker sig om sig selv, hvor der kun er plads til parret, kommer parforholdet til at mangle luft og liv.

At værne om og pleje sit forhold handler også om at tænke i afveksling og udvikling. Hvis jeres liv sammen er meget rutineret, og der kun er lidt eller ingen forandring, udvikling og  afveksling, vil jeres forhold også ofte komme til at lide.

Mest af alt handler forebyggelse af utroskab handler om at værne om og pleje et ligeværdigt og kærligt forhold, kendetegnet ved tilgængelighed, responsivitet og engagement.  (Se artiklen om at pleje parforholdet).

Anne Stokkebæk. December,  2022.

Kilder:
Se litteraturlisten under Artikler.

Psykolog og parterapeut Anne Stokkebæk

Tlf.: 41 59 98 09
E-mail: anne.stokkebaek@gmail.com

Se også min anden hjemmeside

Skip to content